Komen er ook koopappartementen in verkoop?

Jazeker, medio 2021 komen er nabij de metrohalte Westpolder appartementen in verkoop in deelplan de Gouden Zwaan.