Nieuwbouw in Berkel en Rodenrijs

Gouden Buurten krijgen 8,2 als rapportcijfer voor leefbaarheid!

Gouden Harp / 16 november 2016De bewoners zijn trots op hun Gouden Buurten! De bewoners zijn zeer tevreden over de leefbaarheid in de Gouden Buurten. Dat blijkt uit een recent onderzoek dat de gemeente Lansingerland heeft laten uitvoeren, waarbij de bewoners de wijk Westpolder een 8,2 als rapportcijfer geven. En daarmee scoren de Gouden Buurten hoger dan het gemeentelijk gemiddelde van een 7,7 (totaaloordeel). Het cijfer voor Westpolder is tevens significant gestegen ten opzichte van 2011, toen kreeg Westpolder gemiddeld een 7,7. In de gemeente Lansingerland is in 2007 en 2011 de leefbaarheid in kaart gebracht met behulp van een onderzoek. Op basis van een schriftelijke vragenlijst wordt bewoners gevraagd een oordeel te geven over diverse leefbaarheidsthema’s in hun wijk. De Gouden Buurten maken deel uit van Westpolder. In het voorjaar van 2016 heeft opnieuw een vervolgmeting plaatsgevonden en er zijn 4.710 bewoners van de gemeente Lansingerland benaderd voor het invullen van een enquête. Daarvan hebben 1.508 bewoners de enquête ingevuld (totaal een respons van 32%). In de enquête is aan de bewoners gevraagd een oordeel te geven over onderstaande leefbaarheidsaspecten. De leefbaarheidsaspecten zijn onderverdeeld in vijf thema’s: lemon_onderzoek Op wijkniveau vallen de cijfers in de Gouden Buurten op. De wijk krijgt op alle fysieke aspecten een bovengemiddeld cijfer en laat tevens op alle aspecten een verbetering zien ten opzichte van 2011. Voor Westpolder geldt dat voor alle drie de fysieke leefbaarheidsaspecten: woonomgeving (7,7), groenvoorzieningen (7,4) en de algemene voorzieningen (8,0). Hoe men met elkaar omgaat en van de mate waarin de bewoners zich daar prettig bij voelen, wordt ook hoog gewaardeerd; bij de sociale woonomgeving scoren de Gouden Buurten een fraaie 7,5. De wijk Westpolder scoort met een 5,5 het laagst op verkeersoverlast. Het veiligheidsgevoel in de Gouden Buurten wordt met een 7,9 hoger beoordeeld dan het gemeentelijk gemiddelde. Alle andere aspecten worden nagenoeg gelijk beoordeeld aan het gemeentelijk gemiddelde.
Bron Leefbaarheid in Lansingerland - Lemon-vervolgmeting 2016, Lansingerland (rapportnummer P32630), RIGO Research en Advies BV, 30 mei 2016