Komen er nog meer basisscholen in de Gouden Buurten?

Op dit moment zijn er geen plannen voor een ontwikkeling van nog een nieuwe basisschool. In de Gouden Buurten zijn reeds 4 basisscholen aanwezig.