VK-142_Basis Type V.F1a sp ,V.F1b sp & V.F2 sp – plattegronden, gevelaanzichten & doorsnedes