VK-146_Basis Type S.R1, S.R2 & S.R2k – plattegronden, gevelaanzichten & doorsnedes DEF