VK-121_Basis Type H.R4l sp & H.R4r sp – plattegronden, gevelaanzichten & doorsnedes DEF